Nowości i Media

Biblioteka materiałów

Plakaty

Beate, 48, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

849.65kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_53_Beate
Pobierz

Beate, 48, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

849.26kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_54_Beate
Pobierz

Ödön, dawca osocza

262.92kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_55_Odon
Pobierz

József, dawca osocza

132.14kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_56_Jozsef
Pobierz

Cornelia, 68, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

765.09kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_3_Cornelia
Pobierz

Victoria, dawczyni osocza

476.32kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_51_Victoria
Pobierz

Elvira, 46, żyje z pospolitym zmienny niedoborem odporności (CVID); selektywnym niedoborem IgA

497.80kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_8_Elvira
Pobierz

Sandra, dawczyni osocza

461.63kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_49_Sandra
Pobierz

Jack, dawca osocza

970.52kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_47_Jack
Pobierz

Icker, dawca osocza

410.99kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_46_Icker
Pobierz

Andrew, żyje z hemofilią, i jego żona Amy

478.96kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_45_Andrew
Pobierz

Jorge, żyje z hemofilią

654.11kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_44_Jorge
Pobierz

Diego, żyje z hemofilią

340.22kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_43_Diego
Pobierz

Antony, żyje z hemofilią

437.08kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_42_Antony
Pobierz

Jim, żyje z chorobą zespółu Guillaina-Barrégo (GBS)/ złożonym niedobórem odporności (CID)

389.69kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_52_Jim
Pobierz

Mayda, odontolog lecząca osoby z zaburzeniami krzepliwości krwi

449.04kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_41_Mayda
Pobierz

Carlos, żyje z hemofilią

382.40kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_40_Carlos
Pobierz

Carlos, żyje z hemofilią

326.94kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_38_Tebogo
Pobierz

Ekawat, żyje z hemofilią

329.37kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_39_Ekawat
Pobierz

Alain, Światowa Federacja Hemofilii

299.58kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_37_Alain
Pobierz

Sam, żyje z przewlekłą zapalną demielinizacyjną polineuropatią (CIPD)

640.19kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_33_Sam
Pobierz

Dave, żyje z przewlekłą zapalną demielinizacyjną polineuropatią (CIPD)

602.96kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_32_Dave
Pobierz

Christa, żyje z przewlekłą zapalną demielinizacyjną polineuropatią (CIPD)

403.89kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_36_Christa
Pobierz

Christa, żyje z przewlekłą zapalną demielinizacyjną polineuropatią (CIPD)

404.41kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_35_Christa
Pobierz

Christa, żyje z przewlekłą zapalną demielinizacyjną polineuropatią (CIPD)

403.41kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_34_Christa
Pobierz

Jean-Philippe, z przewlekłą zapalną

241.66kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_30_Jean_philippe
Pobierz

Jean-Philippe, z przewlekłą zapalną

240.64kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_31_Jean_philippe
Pobierz

Laura, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

694.23kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_19_Laura
Pobierz

Artemiza, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

323.17kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_29_Artezima
Pobierz

Janika, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

377.21kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_28_Janika
Pobierz

Rodzice Nele, z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

535.06kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_7_Nele
Pobierz

Solyanna, dawczyni osocza

642.44kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_50_Solyanna
Pobierz

Michael, 60, dawca osocza

259.08kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_17_Michael
Pobierz

John, żyje z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym

211.57kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_22_John
Pobierz

Cindy, 63, dawczyni osocza

377.97kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_13_Cindy
Pobierz

Sally, żyje z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym

382.61kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_24_Sally
Pobierz

Janika, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

377.32kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_27_Janika
Pobierz

Monika, żyje z niedoborem IgG

368.24kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_6_Monika
Pobierz

Szilvia, 40, dawczyni osocza

253.67kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_25_Szilvia
Pobierz

Ed, żyje z hemofilią

645.75kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_20_Ed
Pobierz

Katharina, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID) Dawcy

1.18MB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_5_Katharina
Pobierz

Justus, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

576.80kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_4_Justus
Pobierz

Chris i Allyson, żyją z hemofilią

397.21kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_2_Chris_Allyson
Pobierz

John, żyje z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym

210.40kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_21_John
Pobierz

Erica, 31, matka dwójki dzieci żyjących z chorobą Brutona

426.20kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_14_Erica
Pobierz

Sally, żyje z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym

378.83kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_23_Sally
Pobierz

Rhonda, dawczyni osocza

735.69kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_48_Rhonda
Pobierz

Frank, 63, żyje z niedoborem alfa1-antytrypsyny

396.96kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_9_Frank
Pobierz

Alex, 28, żyje z hemofilią

723.17kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_26_Alex
Pobierz

Catherine, 52, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

722.64kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_11_Catherine
Pobierz

Yves, 45, żyje z niedoborem alfa1-antytrypsyny

275.80kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_10_Yves
Pobierz

Jennifer, 31, dawczyni osocza

402.46kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_58_Jennifer
Pobierz

Sonia, 56, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

328.62kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_12_Sonia
Pobierz

Terry, 60, żyje z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID)

244.93kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_15_Terry
Pobierz

Mike, 66, dawca osocza

338.57kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_16_Mike
Pobierz

Tim, 70, żyje z niedoborem alfa1-antytrypsyny

470.32kB / pdf
PPTA_Posters_COLOR_POL_18_Tim
Pobierz

Infografiki

Czym są leki osoczopochodne?

40.88kB / pdf
PPTA_What_are_ppts_POL
Pobierz

Czym różnią się terapie białkami osocza?

449.39kB / pdf
PPTA_how_is_a_plasma_protein_therapie_different_POL
Pobierz

W jakich chorobach rzadkich stosuje się leki osoczopochodne?

49.44kB / pdf
PPTA_WHAT_RARE_DISEASES_ARE_TREATED_BY_PLASMA_PROTEIN_THERAPIES_POL
Pobierz

Dlaczego leki osoczopochodne są bezpieczne?

473.60kB / pdf
PPTA_Why_ppt_is_safe_POL
Pobierz

Dlaczego ważny jest dostęp do leków osoczopochodnych różnych producentów?

105.46kB / pdf
PPTA_WHY_IS_ACCESS_TO_ALL_BRANDS_OF_PLASMA_PROTEIN_THERAPIES_IMPORTANT_POL
Pobierz

Informacje prasowe

[EN] “How Is Your Day?” highlights value of plasma protein therapies in improving patients’ lives

102.09kB / pdf
press_release_1
Pobierz

[DE] „How Is Your Day?” rückt die Bedeutung von Plasmapräparaten für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten in den öffentlichen Fokus

97.64kB / pdf
how_is_your_day_hebt_den_nutzen_von_plasmaproteintherapien_zur_verbesserung_der_lebensqualitaet_von_patienten_hervor
Pobierz

[FR] « How Is Your Day? » met en valeur le rôle des thérapies à base de protéines plasmatiques dans l’amélioration de la vie des patients

100.80kB / pdf
how_is_your_day_met_en_valeur_le_role_des_therapies_a_base_de_proteines_plasmatiques_dans_l_amelioration_de_la_vie_des_p
Pobierz

[ES] «How Is Your Day?» subraya la importancia de los tratamientos con proteínas plasmáticas para mejorar la calidad de la vida de los pacientes

100.32kB / pdf
how_is_your_day_subraya_la_importancia_de_las_terapias_basadas_en_proteinas_plasmaticas_para_mejorar_la_calidad_de_la_vi
Pobierz

[IT] “How Is Your Day?” sottolinea l’importanza delle terapie a base di proteine plasmatiche per migliorare la qualità della vita dei pazienti

100.32kB / pdf
how_is_your_day_sottolinea_l_importanza_delle_terapie_a_base_di_proteine_plasmatiche_per_migliorare_la_qualita_della_vit
Pobierz

[CZ] a pod názvem „How Is Your Day?“ poukazuje na význam léčby plazmatickými proteiny pro zlepšování života pacientů

195.88kB / pdf
milyen_napod_van_motto_alatt_hivja_fel_a_figyelmet_a_plazmaprotein_terapiak_szerepere_a_betegek_eletenek_javitasaban
Pobierz

[HU] A “Milyen a napod?” névre hallgató kezdeményezés a plazmaprotein terápiák életminőségjavító szerepére hívja fel a figyelmet

182.51kB / pdf
a_pod_nazvem_jaky_mate_den_poukazuje_na_vyznam_lecby_plazmatickymi_proteiny_pro_zlepsovani_zivota_pacientu
Pobierz

Podsumowanie

"How Is Your Day?" (Jak ci się wiedzie?) | Dawcy osocza ratują życie

200.76kB / pdf
PPTA_Policy_Makers_POL
Pobierz

Logo

Logo (biały tekst)

210.06kB / png
PPTA_How_is_your_day_logo_NEW_wh_tag_01
Pobierz

Logo (szary tekst)

1,006.80kB / jpg
PPTA_How_is_your_day_logo_NEW_rgb_01
Pobierz