Polityka prywatności, użytkowanie i prawa autorskie

Polityka prywatności, użytkowanie i prawa autorskie

Wszystkie materiały na niniejszej stronie internetowej są objęte prawami autorskimi „How Is Your Day”, czyli inicjatywy stowarzyszenia Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). 

Stowarzyszenie PPTA jest certyfikowane przez Tarczę Prywatności UE-USA i Tarczę Prywatności Szwajcaria-USA.


Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można przeglądać na ekranie. Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, pobieranie, umieszczanie w internecie, nadawanie, transmitowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści ze strony w innym celu niż użytek niekomercyjny, osobisty lub edukacyjny, jest zabronione. W takim przypadku ponowne publikowanie jest dozwolone, pod warunkiem podania źródła. W sytuacji gdy konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody na powielanie lub wykorzystywanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięki, obrazy, oprogramowanie, itd.), zgoda taka anuluje wspomnianą powyżej zgodę ogólną i jasno wskaże ewentualne ograniczenia dotyczące użytkowania.

Użytkownik zgadza się także nie dostosowywać, nie zmieniać ani nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie jakichkolwiek treści ze strony internetowej, chyba że chodzi o użytek niekomercyjny, osobisty lub edukacyjny. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści ze strony internetowej wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony „How Is Your Day” lub stowarzyszenia Plasma Protein Therapeutics Association.

Nazwy, obrazy i logo identyfikujące „How Is Your Day?” lub osoby trzecie, do których istnieją odniesienia na stronie oraz ich produkty lub usługi mogą być objęte prawami autorskimi, prawami do wzorów lub znaków towarowych, których nie wolno powielać bez zgody odpowiednich właścicieli. Nic, co zawarto w niniejszych warunkach użytkowania nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa to używania jakichkolwiek praw autorskich, praw do wzorów lub znaków towarowych „How Is Your Day?” lub stowarzyszenia PPTA ani jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

Oświadczenie o ochronie prywatności
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia, by zrozumieć jak zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe użytkownika.

Jak zbieramy dane osobowe użytkownika?

Informacje możemy zbierać przy okazji każdej interakcji użytkownika z nami. Na przykład, gdy kontaktuje się on z „How Is Your Day?” w sprawie naszych działań, by zarejestrować się jako osoba wspierająca, wysłać lub otrzymać informacje lub gdy świadomie przekazuje nam on swoje dane osobowe. Możemy także otrzymać informacje o użytkowniku od osób trzecich, ale tylko wtedy, jeśli wyraził on zgodę na ich udostępnianie.

Jakie informacje zbieramy?
W przypadku interakcji z nami możemy zbierać takie informacje jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne, jeśli dotyczy, na przykład data urodzenia.

Procedura zatwierdzenia opowieści pacjentów i dawców
Opowieści pacjentów i dawców wysyłane na niniejszą stronę przechodzą kontrolę i procedurę zatwierdzenia:

• Osoby (autorzy) chętne/i do podzielenia się swoimi opowieściami wysyłają je do „How Is Your Day?” poprzez formularz internetowy lub formularz wysłany e-mailem.

• Zespół „How Is Your Day” sprawdza tekst i może dokonać jego edycji pod kątem zwartości lub przejrzystości.

• Wysłany tekst jest umieszczany na stronie/wykorzystany do produkcji drukowanych materiałów informacyjnych.

W przypadku niezaakceptowania wysłanego tekstu, jego autor jest o tym informowany, a przesłane dane usunięte z systemów informatycznych „How Is Your Day?”/PPTA.   

Dane osobowe i kontaktowe osób wysyłających swoje opowieści do „How Is Your Day?” są poufne i nie są nigdy udostępniane..  

Czy ujawniamy zebrane informacje stronom z zewnątrz?
Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, możemy przekazywać jego informacje do naszych usługodawców, którzy mogą udostępniać cele i zamierzenia „How Is Your Day?” i powiązanych organizacji. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien zaznaczać odpowiedniego pola. Możemy być także zmuszeni udostępnić informacje użytkownika, jeśli wymaga tego prawo.

Jak chronimy dane osobowe użytkownika?
Podejmujemy odpowiednie środki fizyczne, elektroniczne i zarządcze, by zagwarantować, że przechowywane przez nas dane są bezpieczne, właściwe i aktualne; przechowujemy je tak długo, jak jest to konieczne i rozsądne. Choć po otrzymaniu danych osobowych użytkownika używamy odpowiednich środków bezpieczeństwa, przesył danych w internecie nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Robimy wszystko, by chronić dane osobowe, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę, więc każdy wysyłanie danych jest dokonywane na własne ryzyko użytkownika.

Rejestrując się na naszej stronie użytkownik potwierdza, że ma skończone 18 lat lub jest osobą nieletnią działającą za zgodą rodziców. Użytkownik potwierdza także, że wszelkie przekazane podczas rejestracji lub kiedy indziej informacje są prawdziwe. 

Klauzula o poufności
Nie bierzemy odpowiedzialności za prywatność danych zbieranych przez strony internetowe, które nie są własnością ani nie są zarządzane przez „How Is Your Day?” bądź stowarzyszenie PPTA, w tym te, do których linki znajdują się na naszej stronie.

Powiadomienie o zmianie oświadczenia o ochronie prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Zalecamy odwiedzanie co jakiś czas tej części strony, by być na bieżąco ze zmianami w naszej polityce prywatności.

Marzec 2018

©Plasma Protein Therapeutics Association 2017-2018
147 Old Solomons Island Road, Suite 100, Annapolis, MD 21401 USA
Blvd Brand Whitlock 114, 1200 Brussels, Belgia