Każdy z nas może uratować życie

PODPISZ SIĘ TUTAJ

Download the Call for Support in: BG, CZ, DE, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO


Co to jest osocze?

Osocze jest zasadniczym składnikiem krwi (stanowi ok. 55% całkowitej objętości krwi). Osocze to przejrzysty płyn o słomkowym zabarwieniu, który pozostaje po usunięciu krwinek czerwonych i białych, płytek krwi oraz innych zawieszone w osoczu składników komórkowych. W ludzkim organizmie osocze transportuje wodę, sole i białka.

Corocznie coraz więcej pacjentów w całej Unii Europejskiej jest diagnozowane w kierunku zaburzeniom zagrażających życiu związane z białkami osocza.[1] Oznacza to, że w ich organizmie brakuje pewnych białek albo jest ich zbyt mało. W wielu przypadkach jedyną możliwością leczenia tych ciężkich chorób są leki osoczopochodne.


Dlaczego osocze jest ważne?

 • 300 000 pacjentów w całej Europie polega na lekach osoczopochodnych (służące do leczenia szeregu rzadkich i przewlekłych chorób i/lub chorób genetycznych oraz poważnych, często zagrażających życiu schorzeń).
 • W przypadku osób cierpiących na te choroby, leki osoczopochodne zastępują brak lub niedobór białek.

 • Bez tych leków wielu pacjentów nie przeżyłoby lub miałoby znacznie obniżoną jakość życia i możliwość normalnego funkcjonowania na co dzień.

 • Ludzkie osocze jest wyjątkowym i niezbędnym materiałem wyjściowym do wytwarzania leków osoczopochodnych

 • Każdego roku potrzeba więcej donacji osocza, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie kliniczne na leki osoczopochodnych.

 • Jest istotne, że leczenie jednego pacjenta z pierwotnym niedoborem odporności wymaga ponad 130 donacji rocznie.

 • Osocze od ozdrowieńców i osocze hiperimmunologiczne to osocze pobierane od pacjentów, którzy powrócili do zdrowia po infekcji. Przeciwciała to białka znajudujące się w osoczu, które mogą pomóc w walce z infekcją.

Skąd pochodzi osocze w Europie?

 • Osocza nie można sztucznie wytworzyć w laboratorium. Osocze i znajdujące się w nim białka, które ratują życie można uzyskać tylko od zdrowych dawców, którzy ofiarnie poświęcają swój czas na jego oddanie.
 • Osocze można pobrać z krwi pełnej (w wyniku wyodrębnienia osocza) lub pobrać bezpośrednio w procesie zwanym plazmaferezą (uzyskuje się osocze pierwotne).

W Europie 39% osocza jest zbierane przez podmioty publiczne i organizacje pozarządowe zajmujące się pobieraniem krwi (głównie dzięki wyodrębnianiu osocza).
W Europie 24% jest zbierane dzięki plazmaferezie przeprowadzanej przez europejski sektor prywatny
W Europie 37% osocza jest importowane ze Stanów Zjednoczonych


W tym roku liczba donacji osocza spadła z powodu trwającej pandemii COVID-19 i związanej z nią niepewności odczuwanej przez dawców osocza. To dodatkowo pogarsza już ograniczoną dostępność osocza w Europie. Zmniejszona liczba donacji  może ograniczyć dostęp pacjentów do leków osoczopochodnych. Potrzebne nam jest Twoje wsparcie!

Jak możesz pomóc?

To łatwiejsze niż myślisz.  #DarujOsocze. Dobra wiadomość to fakt, że każdy z nas może uratować życie.

 • Jeżeli uważasz, że konieczne jest zbieranie większej ilości osocza w Europie w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania pacjentów na leki osoczopochodne.

 • Jeżeli chcesz zwrócić się do decydentów o wprowadzenie jak najbardziej odpowiednich ram politycznych w Unii Europejskiej lub w kraju, prowadzących do znacznego zwiększenia zbierania osocza w Europie.


Podpisz  to wezwanie o wsparcie, które już zostało zatwierdzone przez:

 • Claudia Gamon, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Renew Europe (Austria)
 • Stelios Kympouropoulos, Poseł do Parlamentu Europejskiego, EPP (Grecja)
 • César Luena, Poseł do Parlamentu Europejskiego, S&D (Hiszpania)
 • Manuel Pizarro, Poseł do Parlamentu Europejskiego, S&D (Portugalia)

 • Frédérique Ries, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Renew Europe (Belgia)

 • Otilia Stanga, Grupa interesu, Rumunia
 • Bernard Grimm, EuropaBio
 • Danuta Tomkiewicz, Pacjent, Polska
 • Marta Zarajczyk, Pacjent, Polska
 • Daria Jully, Pacjent, Polska
 • Agata Tobola, Pacjent, Polska
 • Beata Garbaciak, Pacjent, Polska
 • Justyna Kukuła, Pacjent, Polska
 • Frank Willersinn, Pacjent, Belgia
 • Bernd Dobbert, Pacjent, Niemcy
 • Karin Modl, Pacjent, Austria
 • Román Gómoz, Pacjent, Hiszpania
 • Susana Moratilla Sanz, Pacjent, Hiszpania
 • Paz Mompart, Pacjent, Hiszpania
 • Jose Antonio Blanco Fernandez, Pacjent, Hiszpania
 • Ma del Pilar del Rio, Pacjent, Hiszpania
 • Nicole Schönfelder, Dawca, Niemcy
 • Matthias Heck, Dawca, Niemcy
 • Piotr Kolbusz, Dawca, Polska
 • Amy Efantis, Dawca, Stany Zjednoczone
 • Uschi Bruchmeier, Pracownik służby, Niemcy
 • Barbara Cokic, Pracownik służby zdrowia, Niemcy
 • Guilherme Ferreira, Pracownik służby zdrowia, Portugalia
 • Mary Uhlenhopp, Pracownik służby zdrowia, Szwajcaria
 • Pilar Arroyo, Pracownik służby zdrowia, Hiszpania
 • Magdalena Santo Tomás Pérez, Pracownik służby zdrowia, Hiszpania
 • José Antonio Cid Garcia, Pracownik służby zdrowia, Hiszpania
 • Kristel De Gauquier, Pracownik służby zdrowia, Belgia
 • Kim Zimmer, Opiekun, Niemcy
 • Isabel Garcia, Opiekun, Hiszpania
 • Jurate Svarcaite, Belgia
 • Javier Goyanes, Hiszpania
 • Monika Derecque-Pois, Belgia
 • Marie Elena Cárdenas, Hiszpania
 • Franziska Kunz, Niemcy
 • Ricardo Pereira, Portugal

O nas

Misja stowarzyszenia na Rzecz Terapii Białkami Osocza (PPTA) polega na wspieraniu dostępności do bezpiecznych i skutecznych leków osoczopochodnych dla pacjentów na całym świecie.


[1] niedobory odporności, neuropatie obwodowe o podłożu immunologicznym, dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, niedobory alfa 1-antytrypsyny, hemofilia i inne zaburzenia krzepnięcia, a także wtórne niedobory odporności, które mogą być spowodowane terapiami przeciwnowotworowymi.